Reel One oy ilmalankatu 2 00240 Helsinki
       
           
filmin liitokset Mediakorjaus        
filmin puhdistus          
siirtotekniikat
       
digi-formaatit
värikorjaus
mediakorjaus
aikakoodikopiot
dvd-koodaus
filmin säilytys
 
ajankohtaista
digitointihinnat
linkit
 
 
yhteystiedot
 

     

Digitaalinen mediakorjain VS4 käsittelee filmiä ruutu ruudulta reaaliajassa. Se pienentää filmin rakeisuutta, poistaa roskia ja parantaa signaalikohinasuhdetta. Laitteella on myös mahdollista hävittää vanhoissa filmeissä näkyvä  filmin pinnan väreily (flicker), lähes kokonaan. Samalla voidaan myös vakauttaa filmin liikettä, joka on syntynyt kuvausvaiheessa kameraportissa.                           Reel One :ssa mediakorjaus on osa filmin digitointiprosessia ja sisältyy hintaan, niin 35mm ammattifilmeissä, kuin 8mm kotiotoksissakin.